De trompettisten van het Oln'zels Knooi Ensemble zijn:

 

Trompetsectie Oln'zels Knooi Ensemble

 

Eric Eric Gerard Gerard Gudrun Gudrun
Inger Inger Ingo Ingo Marco Marco
Melanie Melanie Mike Mike Petra Petra

© Dweilorkest Oln'zels Knooi Ensemble 2018